รับชมสัมมนาย้อนหลัง
SWS NABCA Live 2020
"Smart Ways of Solutions in the New Normal Era"
26-27 August 2020
Wednesday 24th August 2020
Smart Ways of Solutions for Broadcasting & TV Stations
10:30 - 12:00 น. : Smart Ways of  Broadcast & Production Innovations That Beyond Your Vision
การบรรยายหัวข้อ "นวัตกรรมบรอดคาสท์และการทำโปรดักชันกับการเปลี่ยนแปลงแห่งยุค"
14.00-15.30 น. : Smart Ways of Broadcast & Production Products for Your Endless Creativity
การบรรยายหัวข้อ "ผลิตภัณฑ์บรอดคาสท์และโปรดักชั่น เพื่อจินตนาการที่ก้าวล้ำ"
Thursday 27th August 2020
Smart Ways of Solutions for Education and Corporate
10.30-12.00 น. : Smart Ways of Solutions for Education
การบรรยายหัวข้อ "เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำกับการศึกษาที่ก้าวไกล"
14.00 - 15.30 น. : Smart Ways of Solutions for Corporate and Workplace
การบรรยายหัวข้อ "นวัตกรรมกับการจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด"
Powered by MakeWebEasy.com