Enterprise Switch

Edgecore มี Switch ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ตั้งแต่ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่ รวมไปถึงอุปกรณ์ระดับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีตั้งแต่รุ่นพื้นฐาน Web smart switch, Layer2, Layer3 Switch นอกจากนี้ยังมีรุ่นย่อยที่เป็น PoE Switch, Fiber Switch โดยมีระบบปฏิบัติการ EdgeCOS™ มีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับระบบต่างๆ ด้วยความคุ้มค่าและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Powered by MakeWebEasy.com