NUCLeUS: ระบบถ่ายทอด บันทึก และบริหารจัดการภาพแบบดิจิทัลภายในห้องผ่าตัด

NUCLeUS: ระบบถ่ายทอด บันทึก และบริหารจัดการภาพแบบดิจิทัลภายในห้องผ่าตัด

SONY เป็นผู้นำในการคิดค้นนวัตกรรมด้านภาพ เสียงและโซลูชั่นด้าน Audio Visual & IT รวมไปถึงการใช้งานควบคู่กับเครื่องมือทางการแพทย์ เรามีการนําเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในแต่ละอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ แพลตฟอร์มห้องผ่าตัดดิจิทัล หรือ NUCLeUS เป็นระบบถ่ายทอด บันทึก และบริหารจัดการภาพแบบดิจิทัล ที่มีการใช้งานแล้วอย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับว่าเป็นโซลูชั่นที่ออกแบบมาสำหรับด้านใช้งานทางการแพทย์โดยเฉพาะ

NUCLeUS เป็นการออกแบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ สําหรับห้องผ่าตัด (OR)ในอนาคต ด้วยแนวคิดในการผสมผสานการใช้งานด้านภาพดิจิทัลบนเครือข่ายข้อมูลและคอมพิวเตอร์ (IP-Based) ทั้งการถ่ายทอด บันทึก และบริหารจัดการภาพดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการผู้เกี่ยวข้องกับห้องผ่าตัดและบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ แพทย์ พยาบาล ผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการโรงพยาบาล รวมทั้งคนไข้

NUCLeUS สามารถเปลี่ยนห้องผ่าตัดเดิมเป็นห้องผ่าตัดแบบดิจิทัลที่สามารถทำงานร่วมกันได้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับห้องผ่าตัดอื่น ห้องประชุม ห้องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในโรงพยาบาลและสถานที่อื่นนอกโรงพยาบาล ทั้งด้านการให้คำปรึกษา การเรียนรู้ การบริหารจัดการข้อมูลวิดีโอ ภาพนิ่งผ่านเครือข่าย เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การรวมกันของเสียงวิดีโอ และข้อมูล (Meta-data)จากหลายแหล่งกําเนิดต่างๆทั้งรูปแบบอนาล็อก ดิจิทัล SD,HD,4K & 3D content และ PACS/EPR/DICOM เพื่อการใช้งานบนระบบให้สามารถดูภาพที่มีคุณภาพสูงสุด (Best Picture Quality) ตามคุณลักษณะอุปกรณ์ที่หลากหลายและใช้งานอยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในห้องผ่าตัด อีกทั้งสามารถต่อใช้งานและควบคุมอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดได้อีกด้วย และสามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมกับกล้องในห้องผ่าตัด ให้สามารถแสดงภาพที่มีคุณภาพสูงสุดถึงระดับ 4K

NUCLeUS เป็นแพลตฟอร์มเปิดรองรับมาตรฐานสําหรับการเชื่อมต่อระบบหรืออุปกรณ์อื่นตามมาตราฐาน Health Level 7 (HL7) รองรับการรับส่งข้อมูลหรือการถ่ายภาพดิจิทัลและการสื่อสารในการแพทย์ Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) และการปรับแต่งหรือโปรแกรมประยุกต์เพิ่มเติมที่ด้านบนของแพลตฟอร์ม สนับสนุนการเชื่อมต่อกับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (HIS) ระบบ PACS หรือระบบ PACSII 

NUCLeUS ได้รับการออกแบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้รองรับและเข้ากันได้ดีกับทุกอุปกรณ์ระบบต่างๆทางการแพทย์ สำหรับห้องผ่าตัดแบบเดิมทั่วไป  ห้องผ่าตัดแบบ Multifunctional Operating Rooms ห้องผ่าตัดแบบHybrid Operating Rooms ห้องปฎิบัติการสำหรับการตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (Cath lab) และห้องวินิจฉัยโรค

เพื่อการขยายศักยภาพสำหรับการรักษาพยาบาล งานวิจัย และงานวิชาการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง NUCLeUS ไม่แต่เพียงออกแบบให้ใช้งานสำหรับในห้องผ่าตัดแบบ Stand Alone  ในขณะทำการผ่าตัดเท่านั้น  แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นที่ทำงานร่วมกันหรือเกี่ยวข้องยังสามารถเข้าดูการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง  การประชุมผ่านเครือข่าย (Video Conference) จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในการแสดงผลอื่นๆ ที่ต่อเชื่อมกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลตามที่ได้มีการกำหนดสิทธิและอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยตามมามาตราฐาน ทั้งนี้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องยังสามารถวางแผนการใช้ข้อมูลภาพที่เกี่ยวกับการผ่าตัดล่วงหน้า อีกทั้งสามารถตัดต่อ แก้ไข เพิ่มเติม ส่งออก ข้อมูลภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ ภายหลังการผ่าตัดจากคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาล จากที่บ้าน หรือที่อื่นๆ โดยการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมเข้ากับเครือข่าย โรงพยาบาลโดยต้องได้รับอนุญาตตามฝ่าย IT ของโรงพยาบาลตามสิทธิที่ถูกกำหนดไว้

NUCLeUS บทสรุปของเทคโนโลยี Audio Visual & IT นวัตกรรมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โซลูชั่นที่ออกแบบเฉพาะสำหรับห้องผ่าตัดดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลกรทางการแพทย์ ได้การรับรองมาตรฐานทางการแพทย์ (Medical Device Certified) ว่ามี ความเสถียรและเชื่อถือได้ สนับสนุนการเชื่อมต่อการใช้งานบนเครือข่าย รองรับสถาปัตยกรรมแบบเปิดเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเชื่อมข้อมูลกับระบบข้อมูลของโรงพยาบาลและมีความเข้ากันได้อย่างดี เพื่อการใช้งานและการขยายระบบ ซึ่งเหมาะสมสำหรับการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต

Highlight Features

  รับสัญญาณวิดีโอ ต่างๆทุกสัญญาณ ภายในห้อง OR ความละเอียดสูงถึงระดับ 4K  มาแสดงเพื่อทำการ Switching สัญญาณไปยัง Monitor (with Decode) ได้หลายรูปแบบ

  รับสัญญาณภาพ และ วิดีโอ จากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หลากหลายได้ทุกแบรนด์ เช่น endoscopes, ultrasound scanners, light cameras, PACS workstation UI เป็นต้น

  ทำงานร่วมกับระบบ HIS, DICOM, HL7, PACS (Hospital Information System), (Digital Imaging and communications in medicine), (Health-Level 7), (Picture Archive and Communication System) เพื่อนำภาพหรือข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยมาใช้งานร่วมกับระบบได้หลากหลายช่องทาง

  ทำการจัดเก็บข้อมูลภาพ หรือ วิดีโอ ไปยังหน่วยความจำผ่าน LAN

  สามารถเรียกดูหรือควบคุมระบบผ่าน Web Browser

  สามารถบันทึก สืบค้น และแก้ไขไฟล์วิดีโอได้ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริมอื่นเพิ่มเติม

  สามารถถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง และโต้ตอบกันได้แบบ Two-Way Communication ไปยังที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ

  สามารถควบคุมระบบอื่นๆ ภายในห้องผ่าตัดได้ อาธิ เสียง โคมไฟ เตียงผ่าตัด ระบบควบคุมแสงไฟ ความเย็น ความร้อน ระบบระบายอากาศ

  ระบบที่มีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูล หรือระบบสำรองเพื่อไม่ให้กระบวนการผ่าตัดหยุดลง

  อุปกรณ์ที่เป็น Medical Grade ผ่านมาตรฐาน CE 60.601 MDD

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้